Om Togguiden

DRELGEN TOGBYRÅ - ALLTID PÅ SKINNER

 

Bakgrunn

Vi har ruget lenge over ideen om et eget togbyrå, som kan inspirere og hjelpe folk til å reise mer med tog. Vi har i en årrekke reist med tog, både i øst og vest, i nord og sør, og mener vi har skaffet oss såpass med erfaring at vi kan være til nytte på en konstruktiv måte for folk som skal ut å reise på en miljøvennelig måte. Det var først da de siste rapportene fra FN's klimapanel ble presentert i 2014, at vi bestemte oss for å gi vårt lille bidrag til en bedre og renere verden.

 

Grunnlag og prinsipper

Drelgen Togbyrå har som mål å sette miljøet i sentrum ved reising. Det skal vi gjøre gjennom å bistå folk, som kunne tenke seg å reise rundt i Europa med tog. Vi mener at toget er den mest miljøvennelige måte å reise på. I tillegg er det også den mest ideelle måten å forflytte seg på.

 

Drelgen Togbyrå er ikke et vanlig reisebyrå. Vi bistår derfor ikke med bestilling av togbilletter. Det vi tilbyr, i tillegg til "Den lille togboken", er en enkel togguide.

 

 

 

TA TOGET OG SPAR MILJØET!

 

 

 

 

SAGT OM TOGREISER

 

 

«Av alle transportmidler er toget kanskje den beste hjelpen til tenkning: Utsikten har ikke noe av den monotonien som preger utsikten fra et fly eller et skip, den beveger seg hurtig nok til at vi unngår å bli irriterte, men langsomt nok til at vi kan identifisere det vi ser. Den gir oss kortvarige inspirerende glimt inn på private områder, den lar oss se en kvinne akkurat i det øyeblikk hun henter ned en kopp fra en hylle på kjøkkenet. Så tar den oss videre til en hage hvor det ligger en mann og sover, og deretter til en park hvor et barn tar imot en ball som er blitt kastet av noen vi ikke kan se. (Kunsten å reise av Alain de Botton s. 60).

H. C. Andersen (1862)

"Da i Europa Jernbanerne blev aabnede, hørte man en Skrigen, at nu var den gamle, skjønne Maade at reise paa forbi, Reisepoesien forsvunden, Trylleriet tabt; just da begyndte Trylleriet. Vi flyve nu med Dampens Vinger, og foran os og rundt om os følger Billed på Billed i rig Afvexling; der kastes som Bouquet til os, ny en heel Skov, nu en by, Bjerge og Dale. vi kunne stige ud og dvæle ved alt det Skjønne, flyve det Kjedsommelige forbi, med Fuglens Flygt naae til Maalet; er det ikke Try lleri?"

 

TOGGUIDEN

 

Drelgen Togbyrås toguide har som mål å gjøre togturen mest mulig interessant for de som reiser, slik at selve transporten kan føles som hyggelig, innholdsrik og ikke minst som en del av målet med hele reisen. Vi vil at folk skal trives om bord i et tog.

 

GOD SAMVITTIGHET - TA TOGET

 

 

 

 

 

TOGGUIDEN:

Dette tilbudet, som vi kaller Togguiden, kan inneholde:

 

A. Reisebestillingsplan. Vi foreslår hvilken interrailvariant du bør velge. Deretter foreslår vi togstrekninger, tider og togbytter. Planen danner grunnlaget for bestillingen av billetter.

B. Reiseopplysninger. Vi gir deg opplysninger om steder og stasjoner du kommer til å passere og stoppe.

 

Nærmere opplysninger om fremgangsmåten finner du under Kontakt.

 

 

 

 

 

OM TOGGUIDEN

- Forslag til interrail billett

 

- Forslag til reiseruter

 

- Forslag til togstrekninger

 

- Forslag til togtider og togbytter

 

- Opplysninger om steder og stasjoner

 

 

 

 

 

 

LYTT TIL RÅDENE FRA FN'S KLIMAPANEL - TA TOGET

Copyright © All Rights Reserved